Polski    Angielski
Puszcza Białowieska
PUSZCZA BIAŁOWIESKA to jedyny kompleks leśny zachowany na Niżu Europejskim o cechach lasu naturalnego, pomimo wielowiekowej działalności człowieka. Puszcza Białowieska to rozległy kompleks leśny, pozostałość dawnych puszcz: Białowieskiej, Ladzkiej, Świsłockiej i Szereszewskiej, położony w województwie podlaskim oraz na Białorusi. Powierzhnia całej Puszczy przekracza 150 tys. ha ( w granicach Polski znajduje się 62 tys. ha). Białowieski Park Narodowy jest pozostałością ostatnich lasów na Niżu Europy. Puszcza leży w dorzeczu Narewki i Leśnej. Unikalna przyroda niewątpliwie jest jej niekwestionowanym atutem. Żubr czyni ją rozpoznawalną na całym świecie, ale też można tu spotkać wiele gatunków występujących tylko na tym terenie.
©Copyright :: Biuro Turystyki "Ryś" 2007
Strona główna