Polski    Angielski
Oferta programowa DLA SZKÓŁ

2 dni w Puszczy Białowieskiej

Wariant I

Dzień 1

Zwiedzanie z licencjonowanym przewodnikiem Parku Pałacowego BPN, Obszaru Ochrony Ścisłej BPN, zabytkowych obiektów sakralnych w Białowieży (cerkiew z ikonostasem z porcelany, kościół – korzenioplastyka) lub skansenu budownictwa drewnianego, ognisko z pieczeniem kiełbasek, wieczorne słuchanie ptasich koncertów.

(czas: 6 – 7 h)

Dzień 2

Przejście ścieżką edukacyjną „Żebra Żubra” i zwiedzanie Rezerwatu Pokazowego Żubrów BPN, przejście ścieżką edukacyjną „Puszczańskie Drzewa” i powrót do Białowieży,

przejście ścieżką edukacyjną „Krajobrazy Puszczy” do Ośrodka Edukacji Leśnej „Jagiellońskie” i powrót do Białowieży niebieskim szlakiem.

(czas: 6 – 7 h)

Wariant II

Dzień 1

Zwiedzanie z licencjonowanym przewodnikiem Muzeum Przyrodniczo – Leśnego i Parku Pałacowego BPN, przejście ścieżką edukacyjną „Żebra Żubra” do Rezerwatu Pokazowego

Żubrów, zwiedzanie Rezerwatu Pokazowego Żubrów, powrót do Białowieży ścieżką edukacyjną „Puszczańskie Drzewa”, ognisko z pieczeniem kiełbasek.

(czas: ok. 6h)

Dzień 2

Wycieczka rowerowa do Topiła przez rezerwaty: Podcerkwa, Berezowo, Olszynka Myśliszcze, Michnówka, na trasie miejsca bytowania motyli dziennych i kraśników, z licencjonowanym przewodnikiem.

(czas: ok. 7 h)

©Copyright :: Biuro Turystyki "Ryś" 2007
Strona główna